Vzorový formulář pro uplatnění reklamace

Vzorový formulář pro uplatnění reklamace www.richardstepan.cz
Formulář pro uplatnění reklamace
(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete reklamovat zboží v zákonné
době. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou emailovou
adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).
Adresát (prodávající)
Internetový obchod: www.richardstepan.cz
Se sídlem: Zlobice 68, 768 31, Zlobice,
Kroměříž
IČ/DIČ: IČ: 14183552, DIČ:
CZ9305074779
E-mailová adresa: Orisek100@seznam.cz
Telefonní číslo:
Spotřebitel:
+420 737466355
Moje jméno a příjmení:
Moje adresa:
Můj telefon a e-mail:
Uplatnění práva z vadného plnění (reklamace)
Vážení,
dne (. ) jsem ve Vašem obchodě (. ) vytvořil objednávku (specifikace objednávky viz níže). Mnou
zakoupený produkt však vykazuje tyto vady (* ). Požaduji vyřídit reklamaci následujícím
způsobem: (*. ). zde je třeba požadovaný způsob vyřízení podrobně popsat ; například
- „jelikož se jedná o odstranitelnou vadu, požaduji o opravu produktu a to nejpozději v zákonné lhůtě 30
kalendářních dnů). Zároveň Vás žádám o vystavení písemného potvrzení o uplatnění reklamace s
uvedením, kdy jsem právu uplatnil, co je obsahem reklamace spolu s mým nárokem na
opravu/výměnu, a následně potvrzení data a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o
provedení opravy a době jejího trvání (v případě, že se jedná o opravu, nikoliv výměnu).
• Datum objednání (* )/datum obdržení
(*. ) Číslo objednávky:
• Peněžní prostředky za objednání,
případně i za doručení, byly zaslány
způsobem (* ) a budou navráceny
zpět způsobem (v případě převodu na účet
prosím o zaslání čísla účtu) (*. )
Jméno a příjmení spotřebitele:
• Adresa spotřebitele:
• Email:
• Telefon:
Vzorový formulář vytvořil www.shoptet.cz
Vzorový formulář pro uplatnění reklamace www.richardstepan.cz
(*) Nehodící se škrtněte nebo údaje doplňte.
V (. ), Dne (. )
(podpis)
______________________________________
Jméno a příjmení spotřebitele
Seznam příloh:
1. Faktura za objednané zboží č. (*. )
Obecná poučení k uplatnění reklamace
Zakoupení věci jste jakožto spotřebitel povinen prokázat předložením kupního dokladu, případně jiným,
dostatečně věrohodným způsobem.
Jakožto spotřebitel nemůžete uplatnit práva z vad, které jste sám způsobil nebo o kterých jste při koupi věděl.
Stejně tak i u vad, pro které jsme s Vámi, jakožto prodávající a spotřebitel, dohodli snížení ceny. Neodpovídáme
ani za běžné opotřebení věci.
Reklamace musí být uplatněna nejpozději v 24měsíční lhůtě. Reklamaci je třeba uplatnit bezodkladně, aby
nedošlo k rozšíření vady a v jejím důsledku k zamítnutí reklamace. Včasným oznámením vady poté, co se objeví,
si můžete zajistit bezproblémové vyřízení reklamace.
Reklamace je vyřízena teprve tehdy, když Vás o tom vyrozumíme. Vyprší-li zákonná lhůta, považujte to za
podstatné porušení smlouvy a můžete od kupní smlouvy odstoupit.
Vzorový formulář vytvořil www.shoptet.cz

Přihlaste se prosím znovu

Omlouváme se, ale Váš CSRF token pravděpodobně vypršel. Abychom mohli udržet Vaši bezpečnost na co největší úrovni potřebujeme, abyste se znovu přihlásili.

Děkujeme za pochopení.

Přihlášení